சாத்விகம், ராட்சதம், தாமசம்… இதில் உங்களுடைய குணம் என்ன?

0
256

சாத்விகம், ராட்சதம், தாமசம் இந்த மூன்றும் முக்குணங்கள் என அழைக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பெண்ணும் இந்த மூன்று குணங்களின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு விதமான பலன்களை கொண்டிருப்பார். இந்த மூன்று குனங்களுக்கான தன்மைகள், குணவான்களுக்கு கிடைக்கும் பலன்களைப் பற்றி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விரிவான தகவல்களை படித்துப் பாருங்கள்.

சாத்விகம்:

சாத்விக குணத்தை கொண்டவர்களின் மனம் நற்காரியங்களை செய்வதில் நாடியிருக்கும். மன அடக்கம், புலன் அடக்கம், நாவடக்கம் என சகல விதமான அடக்கத்துடனும் இருப்பர். ரிஸ்க் எடுக்குறதெல்லாம் எனக்கு ரஸ்க் சாப்பிடுற மாதிரி என்ற கொள்கையை கடைபிடிப்பர். துன்பங்களை பொறுத்து அதை வெல்வதால், இவர்கள் எவ்வளவு அடித்தாலும் தாங்குபவர்களாக இருப்பர். விவேகம், வைராக்கியம், தவம், வாய்மை, கருணை, மகிழ்ச்சி, நம்பிக்கை, பணிவு மற்றும் எளிமை போன்ற பண்புகளை கொண்டிருப்பர். குறிப்பாக இவர்களுக்கு கடவுள் பக்தி மிகுதியாகவே இருக்கும்.

1
2
3
SHARE

உங்க கருத்தை தெரிவிக்கலாம்